De ethiek van reizen naar Noord-Korea

De ethiek van reizen naar Noord-Korea

Door: Leonieke Glasbergen
Datum: 17 maart 2014

Naar aanleiding van het VN-rapport dat onlangs verscheen vragen sommige mensen zich af of het wel ethisch is om naar Noord-Korea te reizen.

Deze vraag beantwoord ik graag met een wedervraag. Wat verandert er in Noord-Korea als je naar aanleiding van dit rapport besluit om niet naar Noord-Korea te reizen? Niets. Daar zijn veel deskundigen het wel over eens*. Verandert er wel iets als je besluit om wel naar Noord-Korea te reizen? Misschien niet veel, maar het zal in ieder geval meer zijn dan wanneer je niet gaat.

Er is veel armoede in Noord-Korea. De afgelopen jaren hebben de Noord-Koreanen gelukkig al een kleine economische groei gezien maar er is nog een lange weg te gaan voordat ze in de buurt van het niveau van de zuiderburen of China komen.

Noord-korea-middenklasse-ethiek-reizen-www.jouwnoordkoreareis.nlWaar je de economische groei het meest ziet is in de hoofdstad Pyongyang. In de laatste jaren heb ik gezien dat daar een middenklasse aan het ontstaan is. Daaraan kun je zien dat economische vooruitgang wel degelijk ook ten goede komt aan de bevolking.

De afgelopen jaren heeft Noord-Korea een flinke toename in het toerisme gezien. Deze toename geeft aanleiding tot veel investeringen in Noord-Korea. Je kunt wel zeggen dat er een nieuwe industrie in opkomst is.

Zo worden er nieuwe hotels gebouwd en komen er restaurants bij. Wat mij betreft is dit een positieve ontwikkeling. Al deze plekken bieden werk aan Noord-Koreanen: receptionisten, kamermeisjes, wasserettes, koks, afwassers, serveersters, chauffeurs, gidsen, et cetera. Als reiziger lever je hier een positieve bijdrage aan.

Daarnaast wordt geïnvesteerd in de infrastructuur. We zien een toename in het aantal vluchten en treinverbindingen met China. Meer verbinding leidt tot meer handel en groei. En dat leidt tot betere levensomstandigheden in Noord-Korea.

Wat voor mij het krachtigste argument is om juist wel naar Noord-Korea te gaan, is dat hoe meer buitenlanders er naar Noord-Korea reizen, hoe meer kans er voor Noord-Koreanen is om met buitenlanders in aanraking te komen. Als reisorganisatie proberen we hier aan bij te dragen door activiteiten op te zoeken die interactie met lokale mensen bevordert.

Noord-korea-rolschaats-baan-ethiek-reizen-www.jouwnoordkoreareis.nlZo kun je als reiziger bijvoorbeeld rolschaatsen tussen de Noord-Koreanen op de rolschaatsbaan van Pyongyang. Of varen met een plezierroeibootje op de Taedongrivier. Ook buiten Pyongyang zoeken we die mogelijkheden op.

We bieden bijvoorbeeld fietsreizen aan, waarbij je stukken over het platteland fietst waar anders nooit buitenlanders komen. Ondanks dat je elkaars taal niet spreekt, heb je tijdens zo’n activiteit wel degelijk contact met de mensen om je heen.

Het lijkt voor ons misschien iets heel kleins maar voor een Noord-Koreaan is het best een big deal om een buitenlander te zien. De meeste Noord-Koreanen groeien op met het idee dat het buitenland het op hen gemunt heeft. Een vriendelijk zwaaiende buitenlander kan dat beeld tegenspreken.

Persoonlijke interactie, van mens tot mens, is waar je met elkaar een verschil kunt maken. Jij kunt als reiziger de Noord-Koreanen laten zien dat je hen als buitenlander goed gezind bent. En de Noord-Koreanen krijgen een kans om vooroordelen te doorbreken die jij wellicht over hen had.

Noord-korea-dansen-ethiek-reizen-www.jouwnoordkoreareis.nlIk hoor regelmatig van onze Noord-Koreareizigers dat ze mensen in hun omgeving hebben warm gemaakt om ook een reis naar Noord-Korea te maken. De ervaringen die ze tijdens een Noord-Koreareis hebben opgedaan bewegen hen om dat te willen delen met anderen.

Voor de mensen in Noord-Korea zal dat niet anders zijn. Natuurlijk zal een dame met wie je hebt gedanst in een park thuis vertellen wat ze heeft meegemaakt. Wat een korte ontmoeting was tussen twee personen sijpelt door en heeft invloed op veel meer mensen.

Ik ben ervan overtuigd dat dit meer doet voor de mensen in Noord-Korea dan als je weg zou blijven. Als we Noord-Korea met z’n allen verder isoleren dan weten we in ieder geval zeker dat onze invloed op het land niet zal toenemen.

Hoe mooi zou het zijn als er een normalisering zou komen in de internationale relaties tussen Noord-Korea en het buitenland. Hoe meer verweven we met elkaar raken, hoe meer invloed we op elkaar krijgen. Als het niet op een hoog niveau begint, dan maar op klein niveau.

 

*Als je het interessant vindt om je te verdiepen in de standpunten van een aantal experts kunnen we je de volgende artikelen aanraden:

Noord-Korea deskundige Geir Helgesen over het VN rapport (in het Noors, maar met google translate valt er wel wijs uit te worden).

Hoe kunnen we Noord-Korea beïnvloeden?

De zin van het aangaan van betrekkingen.

De effecten van economische groei in Noord-Korea.

Een discussie over de ethiek van reizen.

Het effect van sancties.

Lees meer verhalen